Over het NUT

Over Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen

De Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen (kortweg ’t Nut) is een landelijke vereniging met plaatselijke afdelingen, opgericht in 1784, die zich ten doel stelt het welzijn van individu en gemeenschap te bevorderen. De vereniging streeft naar individuele en maatschappelijke ontplooiing met een zo hoog mogelijk cultureel gehalte.

De Maatschappij hield en houdt zich bezig met zaken die het algemeen belang dienen, zoals onderwijs, ontwikkeling en maatschappelijke discussie. Ze heeft daarmee een bijdrage geleverd aan de democratisering van Nederland. Van begin af aan heeft de Maatschappij zichzelf gezien als een instelling voor volksontwikkeling.

NUT Leeuwarden is sinds januari 2020 geen vereniging meer, maar een stichting en ondersteunt goede doelen op het gebied van cultuur, maatschappij en sport in de gemeente Leeuwarden. Het bestuur komt enkele malen per jaar bijeen om aanvragen voor subsidie te beoordelen.

Samenstelling bestuur:

Ton Groot Haar voorzitter
Hella Botman secretaris
Maaike van Gils penningmeester
Marieke van Lieshout lid
Sieuwerd van der Zwaag lid
© 2024 NUT Leeuwarden