Subsidie aanvragen

Welke projecten steunen wij?

NUT Leeuwarden hanteert de volgende criteria voor het aanvragen van een subsidie:

Welke projecten?

 • Project in de stad Leeuwarden.
 • Project maakt het mogelijk dat kansarmen deelnemen, en daardoor kansrijk worden.
 • Project is algemeen of breed toegankelijk, lage toegangsprijs.
 • Project is niet verbonden met enige geloofsovertuiging.
 • Projectsoort: maatschappelijk, sport, cultuur.

 

Financiën

 • Geen structurele ondersteuning; er is sprake van structurele ondersteuning als voor een herhaald evenement twee of meer opeenvolgende keren steun wordt aangevraagd.
 • De aanvraag is financieel deugdelijk onderbouwd.
 • Bedrag € 500 – €1.500, uit te keren bij zekerheid van doorgaan van het project.
 • Het projectbudget is maximaal € 100.000.
 • Geen betaalde fondsenwerving.
 • Subsidie wordt aangevraagd door rechtspersoon zonder winstoogmerk.

 

Procedure

 • Vul het aanvraagformulier volledig in.
 • U dient de aanvraag minimaal zes maanden voor datum van uitvoering in te dienen.
 • In beginsel wordt er niet gecorrespondeerd over de honorering van de aanvragen.

© 2024 NUT Leeuwarden